O NAS
🤝 Znamy najkrótszą drogę od kliknięcia do sprzedaży
💪 Zwiększymy zyski twojej firmy o 30

Kompleksowy marketing i promowanie biznesu
Branża WEB 3.0

Nasza firma zajmuje się marketingem welobranżowym
Ale naszym preorytetem są firmy związane z działalnością WEB 3.0Firma MaXimum Max Hiruts wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Świemirowska 24/8, 81-877 Sopot, NIP 5851488990, REGON 384081110, adres poczty elektronicznej: clickcenterpl@gmail.com, numer telefonu: 514068882