JAK PODLICZYĆ SZACUNKOWY ROAS?

KALKULATOR ROAS
JAK PODLICZYĆ ROAS?
ROAS (return on advertising spend) to zwrot z inwestycji w reklamę, czyli stopa zwrotu, jaką otrzymujemy za każdą złotówkę wydaną na kampanię reklamową. W przeciwieństwie do wskaźnika ROI może on nie uwzględniać kosztów prowadzenia działalności.

Na końcu tego wpisu podam, gdzie można skorzystać z kalkulator ROAS. Przeczytaj do końca.
Kalkulator oblicza ROI i procentowy zwrot z inwestycji.

Można ją wykorzystać do obliczenia, czy kampania reklamowa przyniesie zysk.
Można również obliczyć, o ile należy zwiększyć budżet reklamowy, aby osiągnąć pożądany przez nas wynik.

Przykładowa kalkulacja ROAS: 1000 zł wydano na uruchomienie kampanii reklamowej na Facebooku, która przyniosła 400 rejestracji po 10 zł każda. Dochód z kampanii: 400 x 10 = 4 000. Obliczmy teraz stopę zwrotu z inwestycji: 4000 zł / 1000 = 4(400%). Oznacza to, że za każdą złotówkę wydaną na reklamę zarobiłeś 4 zł. Dobry wskaźnik ROAS jest większy niż 1.

Napisz w nam i policzymy Twój ROAS razem.
#roas #romi #kalkulatorroas #marketingpolska #clickcenter
#sklepinternetowydladzieci #reklamawarszawa #zyskisklepu